Godło Rzeczypospolitej Polskiej

› Szybki kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego

67 - 200 Głogów
ul. Jedności Robotniczej 10
tel/fax: 76 834 21 38
email: sekretariat@lo1glogow.pl

займ на карту онлайн

Ważne linki

Powiat Głogów Librus

Złota Szkoła 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie jest wśród najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020".

› Wirtualna panorama szkoły


Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2022
pon wt śr czw pt sob nie
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ankiety

 

ankieta
 

Porównawcze badania ankietowe aktywności czytelniczej uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego – na różnych poziomach edukacyjnych oraz porównawcze badania ankietowe aktywności czytelniczej uczniów Liceum – na różnych profilach nauczania przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016 w ramach realizacji projektu Czytelnictwo uczniów – działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w kwietniu 2016 roku przez Koło Miłośników Książki i Filmu. Były to badania porównawcze dotyczące aktywności czytelniczej zarówno uczniów Liceum, jak i Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016. Badania przeprowadzono jako jedno z zadań realizowanych w ramach projektu Czytelnictwo uczniów – działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Badaniami objęto 237 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: 161 uczniów Liceum z klas I – III oraz 75 uczniów Gimnazjum z klas I – III. W grupie uczniów Liceum znalazło się 83 uczniów z klas humanistycznych oraz 78 uczniów z klas o profilu ścisłym: matematyczno – fizycznym i medycznym.

Ankieta dla uczniów obejmowała 7 pytań dotyczących aktywności czytelniczej.

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają się następująco:

 • Jak często czytasz książki?

35% uczniów Liceum czyta książki codziennie – w klasach humanistycznych odpowiednio: w klasie 1a – 36%, w klasie 2a – 35%, a w klasie 3a – 37%, w klasach o profilach ścisłych: w klasie 1d – aż 58%, w klasie 2b – 21% i w klasie 3b – również 21%. Interesujący jest fakt bardzo wysokiej codziennej aktywności czytelniczej w klasie o profilu medycznym.

25 % uczniów Liceum czyta książki raz w tygodniu (tu najwyższą aktywność wykazała klasa 3b – 32%), natomiast 20,5% uczniów czyta książki raz w miesiącu (tu najwyższa aktywność wystąpiła w klasie 3a – 30%).

16% uczniów przyznało się, że czyta książki rzadziej, natomiast 4% nie czyta wcale. Zdecydowanie najwyższy procent uczniów, którzy nie czytają wykazała klasa 3b, bo aż 7%, natomiast w klasie 1a zanotowano wynik najlepszy, bo 0%.

W Gimnazjum Dwujęzycznym 33% uczniów czyta książki codziennie – najwyższy wynik w klasie 1g – 38%, 22% czyta raz w tygodniu, 16% – raz w miesiącu, 14,5% – rzadziej i aż 13% nie czyta wcale (tu najgorszy wynik osiągnęła klasa 3g – 17%).

 • Dlaczego czytasz?

Większość uczniów zdecydowanie czyta dla przyjemności. Tu wynik jest taki sam dla Liceum i Gimnazjum – 62%. W Liceum czytanie dla przyjemności sprawia większą radość uczniom z klas o profilach ścisłych – 67% niż w klasach humanistycznych – 58%. Znaczny procent uczniów wskazał też czytanie w celu poszerzenia wiedzy, głównie uczniowie klas o profilach ścisłych – 38,5%, podczas gdy w klasach humanistycznych jest to zaledwie 19%.

W Gimnazjum 21% uczniów wskazało na czytanie w celu oderwania się od rzeczywistości: 4% w klasie 1g, 15% w 2g i 16% w 3g. Na fakt ten należy zwrócić szczególną uwagę. Czytanie jest dla gimnazjalistów również sposobem na nudę – aż 30% uczniów podało ten powód.

 • W jaki sposób nabywasz książki?

Okazuje się, że zdecydowana większość uczniów książki kupuje – 55% w Liceum i 55% w Gimnazjum. Na drugim miejscu są wypożyczenia biblioteczne – 55% w Liceum (20% – biblioteka szkolna, 35% – inne biblioteki) i 52% w Gimnazjum (15% – biblioteka szkolna, 37% – inne biblioteki).

 • Jakie książki najchętniej czytasz?

Tu rekordy popularności bije fantastyka, którą w Liceum czyta 44% uczniów, a w Gimnazjum aż 60,5%. Mniej popularna jest literatura obyczajowa – w Liceum 28%. Jednak w klasach humanistycznych popularność literatury obyczajowej jest większa niż literatury fantastycznej, bo wynosi 39%, podczas gdy fantastyka stanowi tutaj 35%. Również w Gimnazjum literatura obyczajowa cieszy się dużą popularnością i stanowi 21%. Natomiast w Liceum w klasach o profilach ścisłych popularna jest literatura faktu – 31%.

 • Czym kierujesz się wybierając książkę?

Tu zdecydowanie przeważają rekomendacje kolegów – 38,5% w Liceum i aż 50% w Gimnazjum. Dla licealistów ważne jest również nazwisko autora – w klasach o profilu ścisłym podaje tak aż 38,5%, a w klasach humanistycznych – 31%. Nazwisko autora liczy się też w Gimnazjum – podaje je 24% uczniów. I licealiści, i gimnazjaliści wskazują też na przypadkowe wybory książek: 22% w Liceum i 26% w Gimnazjum. Dla gimnazjalistów ważne są też cechy zewnętrzne książki (okładka, ilustracje, ilość stron) – podaje tak 25% uczniów.

 • Czy czytasz lektury szkolne?

Prawie wszyscy uczniowie czytają szkolne lektury – w Liceum 33,5% (klasy humanistyczne – 37%, klasy o profilach ścisłych – 29,5%), a w Gimnazjum 51% (1g – 65%, 2g – 44% i 3g – 39%).

Są jednak uczniowie, którzy lektur szkolnych nie czytają. W Liceum stanowią oni 7% (w klasach humanistycznych – 1%, w klasach o profilach ścisłych – aż 13%), w Gimnazjum – 4% (1g – 8%, 2g – 4%, 3g – 0%).

 • W jaki inny sposób poznajesz lektury szkolne?

Jednym z bardziej popularnych sposobów poznawania lektur szkolnych są opracowania. Ten sposób wymienia aż 36% uczniów Liceum (31% z klas humanistycznych i aż 41% z klas o profilach ścisłych) i 17% uczniów Gimnazjum (20% w 1g, 20% w 2g i 10% w 3g).

W Gimnazjum popularne jest też oglądanie ekranizacji lektur szkolnych – tak podaje 20% uczniów; w Liceum oglądanie ekranizacji stanowi zaledwie 7,5%.

Szczegółowe wyniki badań w postaci tabel, wykresów znajdują się tutaj.

Wnioski:

Przeprowadzone badania ankietowe udowodniły nadal wysoką i raczej zadowalającą aktywność czytelniczą naszych uczniów. Nie wykazały też znaczących różnic pomiędzy uczniami Liceum reprezentującymi różne profile nauczania. Różnice, które wystąpiły dotyczyły wyłącznie form realizacji aktywności czytelniczej.

Badania potwierdziły też ogromną popularność literatury fantastycznej, która szczególnie dominuje w Gimnazjum, a której w bibliotece szkolnej brakuje. Konieczne jest więc uzupełnienie księgozbioru szkolnego w tego typu literaturę, by uczniowie nie musieli jej poszukiwać w innych bibliotekach. Przeprowadzone badania potwierdziły też ważną rolę bibliotek, w tym biblioteki szkolnej w kształtowaniu aktywności czytelniczej młodych ludzi.

 

Opracowanie:

Koło Miłośników Książki i Filmu – Aleksandra Rzeszowska i Karolina Kuźniar z kl. 3b

Opiekun Koła – Monika Gertner

 
Ankieta
 
 
Badania ankietowe dotyczące aktywności czytelniczej uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie – rok szkolny 2014/2015

Badania zostały przeprowadzone przez Koło Miłośników Książki i Filmu w Miesiącu Bibliotek Szkolnych – w październiku  2014 roku. Tym razem badania objęły wyłącznie nowych uczniów – uczniów klas pierwszych zarówno gimnazjum, jak i liceum. Ogółem badaniami objęto 94 uczniów klas pierwszych:

 • 25 uczniów gimnazjum,
 • 33 uczniów liceum z klas o profilach humanistycznych,
 • 36 uczniów liceum z klas o profilach ścisłych: matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym.

Badania dotyczyły aktywności czytelniczej uczniów – stosunku do książki i czytelnictwa, zainteresowań i wyborów czytelniczych, sposobów dostępu do książek, oceny lektur szkolnych.

Aktywność czytelnicza młodzieży klas pierwszych jest dość wysoka i zadowalająca. Wszyscy uczniowie czytają książki, co jest zjawiskiem pozytywnym.

 • 38% uczniów sięga po książkę codziennie – 44% uczniów gimnazjum, co jest bardzo zadowalające i 36% uczniów klas humanistycznych oraz 36% uczniów klas o profilach ścisłych. Ciekawym zjawiskiem jest wyrównany poziom w klasach o tak różnych profilach. Rzadki kontakt z książką ma, niestety, aż 24% uczniów – 16% w gimnazjum, 36% w klasach ścisłych i 18% w klasach humanistycznych; tu widoczna już jest różnica pomiędzy profilami.
 • Zdecydowana większość uczniów czyta wyłącznie dla własnej przyjemności – aż 76% badanych. Z obowiązku czyta jedynie 9%; zdecydowana większość w klasach o profilach ścisłych – prawie 25%, podczas gdy w klasach humanistycznych jedynie 10%, a w gimnazjum – 12%. Niewielu uczniów przyznaje się, że czyta książki dla lepszej oceny – jedynie 3%: 8% w gimnazjum, 3% w klasach ścisłych i 0% w klasach humanistycznych.
 • Ciekawy jest fakt, że zdecydowana większość uczniów książki kupuje – aż 56%: 51% z klas humanistycznych, 55% z klas ścisłych oraz 36% uczniów gimnazjum. Drugim sposobem zaopatrywania się w książki jest wypożyczanie ich z biblioteki. 21% uczniów wypożycza książki w bibliotece szkolnej i 15% wypożycza je w innych bibliotekach. Popularne jest nadal pożyczanie książek od znajomych. Robi tak 8% ankietowanych: 12 % z klas humanistycznych, 10% z klas o profilach ścisłych i 0% uczniów gimnazjum.
 • Jakie książki czytają młodzi ludzie? Przoduje zdecydowanie fantastyka, którą wybrało 45% ankietowanych. Fantastyka jest szczególnie popularna w gimnazjum; tu sięga po nią aż 68% uczniów. Uczniowie liceum czytają fantastykę na wyrównanych poziomach: „ścisłowcy” – 42% i „humaniści” – 39%. Na drugim miejscu w wyborach czytelniczych znalazła się literatura „inna”(poza fantastyką, literaturą obyczajową, literaturą sensacyjną i literaturą faktu), którą wybrało 36% ankietowanych. Ten typ literatury wybierali zdecydowanie częściej „ścisłowcy” – 49% niż „humaniści” – 31%, czy gimnazjaliści – zaledwie 16%. Na trzecim miejscu znalazła się literatura obyczajowa. Tu wyniki są zróżnicowane: wybrało ją 22% ankietowanych w klasach humanistycznych, 12% w gimnazjum i zaledwie 2% w klasach o profilach ścisłych. Trzecie miejsce zajmuje literatura sensacyjna, którą wybrało 4% ankietowanych, a czwarte – literatura faktu z wynikiem 2%; literatury faktu nie wskazał żaden uczeń gimnazjum.
 • Co lub kto kształtuje wybory czytelnicze młodych ludzi? Głównie rekomendacje innych – przede wszystkim kolegów i nauczycieli – 42% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się… cechy zewnętrzne książki (okładka, ilustracje, tytuł, ilość stron) – wskazało na nie aż 27% ankietowanych, w tym 50% gimnazjalistów. Na trzecim miejscu uplasował się przypadek. Aż 19% uczniów w ten sposób wybiera książki. Na miejscu ostatnim, co jest dość zastanawiające, znalazły się media i medialna reklama, którą kieruje się zaledwie 12% ankietowanych.
 • W ankiecie znalazły się też pytania o szkolne lektury. 4% ankietowanych przyznało się, że w ogóle nie czyta lektur szkolnych. W tej grupie nie było uczniów gimnazjum, nie było też „humanistów”. 50% uczniów czyta wszystkie zadane lektury; przodują gimnazjaliści – aż 72%.
 • Ankietowani mieli również dokonać oceny lektur szkolnych. Na pytanie: Jaką książkę wykreśliłbyś z wykazu lektur? zdecydowana większość gimnazjalistów wskazała na Dziady Adama Mickiewicza (60%), natomiast licealiści wybrali: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (17%) i Potop Henryka Sienkiewicza (7%). Natomiast w odpowiedzi na pytanie: Jaką książkę dołożyłbyś do wykazu lektur? uczniowie gimnazjum wskazywali bardzo różne tytuły, wśród których powtarzały się najczęściej Igrzyska śmierci Suzanne Collins i Gwiazd naszych wina Johna Greena. Licealiści również wskazali na Igrzyska śmierci oraz Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego.

Przeprowadzone badania udowodniły, że młodzi ludzie nie przestali czytać. Nadal sięgają po książki, a wielu z nich robi to codziennie. Mają swoją ulubioną literaturę, swoich ulubionych autorów. Cieszy również fakt, że chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną i tu właśnie zaopatrują się w książki; aż 21% wskazało wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej jako sposób zaopatrywania się w książki. Nadal więc biblioteka szkolna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu aktywności czytelniczej młodzieży. Cieszy też fakt, że młodzi ludzie chętnie książki kupują; robi tak aż 56% ankietowanych. Książka nie przestała więc mieć dla nich wartości.

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły, że nadal największą popularnością wśród młodych ludzi cieszy się literatura fantastyczna, po którą sięga aż 45% badanych. Szczególnie pozytywny jest fakt popularności literatury „innej”, m.in. naukowej i popularno-naukowej, która uplasowała się na 2 miejscu – z wynikiem 36%.

 

 
czytanie 4
 
 
 
Badania ankietowe dotyczące aktywności czytelniczej młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie – rok szkolny 2012/2013
 

Badania zostały przeprowadzone przez Koło Miłośników Książki i Filmu w kwietniu 2013. Badania objęły uczniów klas I – III. Wybrano klasy o zróżnicowanych profilach: humanistycznym, matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym.

Badania dotyczyły aktywności czytelniczej uczniów – stosunku do książki i czytelnictwa, zainteresowań i wyborów czytelniczych, sposobów dostępu do lektur, oceny lektur szkolnych.

Aktywność czytelnicza młodzieży nie jest bardzo wysoka, jednak wszyscy uczniowie czytają książki, co jest zjawiskiem pozytywnym. 26% uczniów sięga po książkę codziennie (ok. 32% w klasach humanistycznych i prawie 17% w klasach o profilach ścisłych), natomiast nieco ponad 27% ma rzadki kontakt z książką (35% w klasach ścisłych i 22% w klasach humanistycznych).

Zdecydowana większość szuka kontaktu z książką wyłącznie dla własnej przyjemności – prawie 63% badanych. Z obowiązku czyta 11,5%  (zdecydowana większość w klasach o profilach ścisłych – prawie 20%), dla lepszej oceny – 10% .

Jeśli chodzi o sposoby nabywania książek, to okazuje się, że zdecydowana większość uczniów książki kupuje – 33,5% (ponad 37% z klas humanistycznych i prawie 28% z klas ścisłych). Drugim sposobem zaopatrywania się w książki jest wypożyczanie ich z biblioteki: 28,5% wypożycza w bibliotece szkolnej i prawie 26% wypożycza w innych bibliotekach. Popularne jest nadal pożyczanie książek od znajomych. Robi tak ponad 12% ankietowanych (wskaźniki są tu podobne: ok. 12 % z klas humanistycznych i ok. 13% z klas o profilach ścisłych).

Zainteresowania czytelnicze młodzieży kształtują się podobnie we wszystkich klasach. Przoduje zdecydowanie fantastyka – ponad 42%, choć „ścisłowcy” wybierali ją częściej (ponad 46%) niż „humaniści” (39,5%). Na drugim miejscu w wyborach czytelniczych znalazła się literatura obyczajowa, którą wybiera ponad 32% ankietowanych. Ten typ literatury wybierają zdecydowanie częściej „humaniści” (prawie 35%) niż „ścisłowcy” (ok. 28%). Na trzecim miejscu znalazła się literatura sensacyjna. Tu wynik jest podobny – wybiera ją ok. 14% ankietowanych w klasach humanistycznych i 13% w klasach o profilach ścisłych. Czytana jest też chętnie literatura faktu, która stanowi ponad 12% w wyborach czytelniczych (11,5% w klasach humanistycznych i prawie 13% w klasach o profilach ścisłych).

Co ma wpływ na wybory czytelnicze młodych ludzi? Głównie rekomendacje innych – przede wszystkim kolegów i nauczycieli (48% u wszystkich). Ważną rolę odgrywa reklama, którą kieruje się aż 20% ankietowanych. Okazuje się, że niektórzy wybierają książki przypadkowo – prawie 21%. Na wybór książki mogą też mieć wpływ cechy zewnętrzne, jak: okładka, ilustracje, itp. W ten sposób wybiera książki 11,5% ankietowanych.

W ankiecie znalazły się też pytania o szkolne lektury. 9% ankietowanych przyznało się, że w ogóle nie czyta lektur szkolnych.

Ankietowani mieli również dokonać oceny obowiązujących wykazów lektur. Na pytanie: Jaką książkę wykreśliłbyś z wykazu lektur? zdecydowana większość wskazała na… Potop Henryka Sienkiewicza – aż 28,5% ankietowanych (prawie 39% w klasach ścisłych i 22% w humanistycznych). Natomiast w odpowiedzi na pytanie: Jaką książkę dołożyłbyś do wykazu lektur? uczniowie wskazali na gimnazjalną lekturę, książkę Joanne Kathleen Rowling Harry Potter (tu przeważali uczniowie z klas ścisłych) oraz książkę Erica-Emmanuela Schmitta Oskar i pani Róża (tu przeważali uczniowie klas humanistycznych).

Przeprowadzone badania:

 • potwierdziły zainteresowanie młodzieży literaturą, która nadal jest bardziej popularna w klasach humanistycznych,
 • wskazały na pozytywne zjawisko kupowania książek jako jeden z podstawowych sposobów nabywania książek,
 • podkreśliły dużą rolę bibliotek, szczególnie biblioteki szkolnej w kształtowaniu aktywności czytelniczej młodzieży,
 • wskazały na dużą popularność literatury fantastycznej w wyborach czytelniczych młodych ludzi.

Wyniki badań są cenną wskazówką dotyczącą zainteresowań czytelniczych uczniów i mogą zostać wykorzystane w pracy dydaktycznej nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli innych przedmiotów.

 
images
 
 
Koło Miłośników Książki i Filmu działające w bibliotece szkolnej przeprowadza badania ankietowe dotyczące aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.
AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH – BADANIA ANKIETOWE
Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2005/2006 w klasach o zróżnicowanych profilach: w klasie humanistycznej oraz matematyczno-fizycznej.
Badania pozwoliły na poznanie aktywności czytelniczej młodzieży licealnej, wyborów czytelniczych oraz częstotliwości kontaktów z książką. Określiły również wpływ środowiska szkolnego: lekcji z języka polskiego, pracy biblioteki na zainteresowania czytelnicze.

WNIOSKI:
– Aktywność czytelnicza jest bardzo zróżnicowana. Jedni czytają bardzo dużo, inni – prawie wcale. 57% młodzieży wykazuje niską aktywność czytelniczą,ale 43% – bardzo wysoką.

– Klasa humanistyczna wykazuje znacznie większą intensywność kontaktów z książką, co świadczy o dojrzałym wyborze kierunku nauczania.

– Około 30% ankietowanych czyta książki codziennie.

– Książka zajmuje 3 miejsce – po komputerze i Internecie – wśród sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież.

– Uczniowie głównie książki wypożyczają; nie kupują. Świadczy to o istotnej roli biblioteki w rozwiajniu zainteresowań czytelniczych.

– Na pierwszym miejscu uczniowie stawiają literaturę faktu, na drugim literaturę sensacyjno-kryminalną.

– Największym źródłem informacji o książkach są media – prasa, telewizja, Internet.

– Uczniowie lubią czytać bestsellery; dowodzi to wielkiej siły rynku.

– Większość uczniów nie lubi czytać lektur szkolnych, choć 60% ankietowanych czyta prawie wszystkie lektury, ale raczej z obowiązku.

– 40% ankietowanych chętnie korzysta z form zastępczych, np. opracowania, adaptacje filmowe, teatralne, itp.

– Wśród lektur, które młodzieży się podobają znalazły się: Granica Z. Nałkowskiej, Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego oraz Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa. Z zestawu lektur wykreśliliby: Cierpienia młodego Wertera J. W. Gothego, Jądro ciemności J.Conrada, Nad Niemnem E. Orzeszkowej oraz Sklepy cynamonowe B. Schulza z uwagi na trudny, niezrozumiały język oraz dużą ilość opisów.

– Z ankiet wynika, że zarówno nauczyciele j. polskiego, jak i bibliotekarz szkolny mają wpływ na kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz ich aktywności czytelniczej.

Badania podkreśliły hipotezę, że:
1. Zainteresowanie lekturą obowiązkową jest umiarkowane; młodzież chętnie korzysta z opracowań lektur, ogląda adaptacje filmowe i teatralne.
2. Młodzież preferuje literaturę pozaszkolną.
3. Lekcje języka polskiego mają istotny wpływ na zainteresowanie lekturami.

4. Stan i wyposażenie biblioteki mają wpływ na poziom czytelnictwa, ale nie są czynnikiem decydującym.